Advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll

  • Har praktisert siden våren 1997, og har hatt ulike jobber innen bank, finans og inkassovirksomhet.
  • Har erfaring som namsfullmektig og advokatfullmektig.
  • 3 årig dommerfullmektig.
  • Praktisert som selvstendig advokat i 6 år.
  • Har erfaring innen ulike rettsfelt, herunder arverett og dødsboskifte, felleseieskifte, boligrett, forretningsjus, finansavtaler, gjeldsordning og konkurs, tvangsfullbyrdelse, barn og barnevern og servitutter – råderett over annen manns eiendom.

Medlem av Den Norske Advokatforening

Telefon kontor: 55 18 43 12, mobil: 411 41 243
E-post: advokat@raftevoll.no

Advokatfullmektig Monicka Ringstad f. 1981

  • Mastergrad i rettsvitenskap, høst 2009
  • IF skadeforsikring, 2010-2012
  • Gatejuristen i Bergen 2009 -
  • Rådgiver for WayBack livet etter soning, 2009 – 2012
  • Monicka Ringstad har særlig kompetanse innenfor rettsfeltene utlendingsrett og familiegjenforening, erstatning, familierett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. Jobber også med andre saksfelt.

Telefon kontor: 55 18 43 12, mobil: 932 90 515
E-post: monicka@raftevoll.no

Medlem av Den Norske Advokatforening