Advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll

 • Har praktisert siden våren 1997, og har hatt ulike jobber innen bank, finans og inkassovirksomhet.
 • Har erfaring som namsfullmektig og advokatfullmektig.
 • 3 årig dommerfullmektig.
 • Praktisert som selvstendig advokat i 6 år.
 • Har erfaring innen ulike rettsfelt, herunder arverett og dødsboskifte, felleseieskifte, boligrett, forretningsjus, finansavtaler, gjeldsordning og konkurs, tvangsfullbyrdelse, barn og barnevern og servitutter – råderett over annen manns eiendom.

Medlem av Den Norske Advokatforening

Telefon kontor: 55 18 43 12, mobil: 411 41 243
E-post: advokat@raftevoll.no

Advokatfullmektig Rikke Arnesen f. 1978

 • Mastergrad i rettsvitenskap høsten 2011.
 • Styreleder WayBack Bergen – livet etter soning 2009 til januar 2013
 • Grunnlegger Jussgruppen WayBack, juridisk rådgivningstilbud innsatte i Bergens regionen – 2009 – 2012.
 • Rikke Arnesen har god erfaring med straffegjennomføringsspørsmål og har engasjert seg i soningsforhold i en årrekke. Hun jobber hovedsakelig med barnerett – især barnevernssaker, strafferett, straffegjennomføring, erstatning og bistandsoppdrag.  Tar også andre type saker og er spesielt opptatt av rettighetsorientering opp mot det offentlige.
 • Rikke Arnesen jobber rettspolitisk på områder for straffegjennomføring og barnerett.

Telefon kontor: 55184312, mobil: 938 53 334
E-post: rikke@raftevoll.no

Medlem av Den Norske Advokatforening
Medlem av forsvarergruppen av 1977
Verv:
 •  Advokatforeningen – varastyremedlem i Hordaland, sogn og Fjordane krets 2013-
 • Arbeidsutvalget for Yngre Advokater i Hordaland, Sogn og Fjordane krets, Advokatforeningen 2012 –
 • Styreleder WayBack Bergen – livet etter soning 2009 – 2013
 • Komiteen for Ildsjelskvinner, Kirkens Bymisjon 2010 -
 • Lovutvalget WayBack Bergen JWB – fokus på soningsinnhold 2011 -

Advokatfullmektig Monicka Ringstad f. 1981

 • Mastergrad i rettsvitenskap, høst 2009
 • IF skadeforsikring, 2010-2012
 • Gatejuristen i Bergen 2009 -
 • Rådgiver for WayBack livet etter soning, 2009 – 2012
 • Monicka Ringstad har særlig kompetanse innenfor rettsfeltene utlendingsrett og familiegjenforening, erstatning, familierett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. Jobber også med andre saksfelt.

Telefon kontor: 53503020, mobil: 932 90 515
E-post: monicka@raftevoll.no

Medlem av Den Norske Advokatforening